Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Świdniku

 

Szkoła Podstawowa nr 7

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku

 

Czcionka

Powiększ czcionkę Pomniejsz czcionkę Pomniejsz czcionkę

Kontrast

Wersja kontrastowa

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła termin egzaminu ósmoklasisty. Odbędzie się on
w dniach:

24 maja 2022 r. – język polski,

25 maja 2022 r. - matematyka,

26 maja 2022 r. – język obcy nowożytny.

Drodzy Uczniowie,
Egzamin ósmoklasisty 2021 już za nami. Teraz pozostaje nam jedynie czekać na wyniki. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła terminy związane z udostępnianiem tych wyników:
2 lipca 2021 r. – termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty,
8 lipca 2021 r. – termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń dla uczniów,
9 lipca 2021 r. – termin wydania zdającym zaświadczeń z wynikami egzaminu.