Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Świdniku

 

Szkoła Podstawowa nr 7

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku

 

Czcionka

Powiększ czcionkę Pomniejsz czcionkę Pomniejsz czcionkę

Kontrast

Wersja kontrastowa

Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 7 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku
język polski matematyka wychowanie fizyczne edukacja wczesnoszkolna
Joanna Czerniak
Monika Lorek
Karolina Suszek
Elżbieta Walentowicz
Agnieszka Wilczopolska
Marzena Kasprzak
Ewa Łagożna
Artur Szefler
Agnieszka Widzińska
Ewelina Wójtowicz
Magdalena Zbiciak
Edyta Baranowska
Piotr Bogusz
Maria Karman
Anna Kowalska
Dariusz Kuźma
Renata Łapa
Arkadiusz Pszeniczka
Dariusz Sawicki
Waldemar Wasil

Agata Bondos-Cholewa

Ewa Hanc

Elżbieta Kłudka
Ewa Kozioł
Justyna Lewczyk
Aneta Lewicka
Marlena Małecka
Bożena Mańka
Ewa Nawrocka
Teresa Ślęp
Anna Wiśniewska
Agnieszka Witkowska
Danuta Wójcik

język angielski informatyka pedagog/psycholog wychowawcy świetlicy

Magdalena Brus
Monika Choroszyńska
Anna Chyćko
Katarzyna Kolanicka

Monika Stachorzecka
Monika Śniegocka
Małgorzata Tatarczak

Hubert Wiktorowicz

Agnieszka Wincentowicz
Aneta Żelazna

Zbigniew Jastrzębski
Marzena Kasprzak
Ewa Sarnowska

Artur Szefler
Ewelina Wójtowicz

Jolanta Gosek - pedagog
Olga Korniłlowicz- Soszyńska - psycholog

Agnieszka Korbus

Ewa Andrejas

Adam Bąbik

Ewa Bodys

Katarzyna Olejnik

Dorota Rudzińska

Małgorzata Miciuła

Małgorzata Kozłowska

Magdalena Lewińska

Aldona Zagdańska

Mirosława Żydek

język hiszpański fizyka doradztwo zawodowe logopeda
Marta Malec-Kilianek Monika Śniegocka Katarzyna Radek Magdalena Kraśnicka-Kierepka
język niemiecki przyroda religia nauczyciel zajęć rewalidacyjnych
Anna Skoczeń Dorota Jankowska-Derkacz
Dorota Krasoń
Katarzyna Kisiel
Sławomir Nowak
ks. Dawid Nowicki
Beata Rubaj

Anna Basiakowska

Izabela Gancarz

Ewa Groszek

Ewelina Pecio

Magdalena Wółkiewicz

historia biologia nauczyciele bibliotekarze chemia
Katarzyna Kondracka
Barbara Matuszewska
Dorota Jankowska-Derkacz
Anna Chyćko
Urszula Cygan
Anna Wiśniewska
Agnieszka Widzińska
muzyka geografia plastyka  technika
Dorota Rudzińska Dorota Krasoń
Anna Skoczeń
Małgorzata Łągiewka Ewa Sarnowska
Wychowanie do życia w rodzinie Edukacja dla bezpieczeństwa    
Dorota Jankowska-Derkacz Katarzyna Kondracka    

 

 

 

  Andrejas Ewa wychowawca świetlicy
  Baranowska Edyta wychowanie fizyczne
  Basiakowska Anna nauczyciel zajęć rewalidacyjnych
  Bąbik Adam wychowawca świetlicy
  Bodys Ewa wychowawca świetlicy
  Bogusz Piotr wychowanie fizyczne
  Bondos - Cholewa Agata edukacja wczesnoszkolna
  Brus Magdalena język angielski
  Choroszyńska Monika język angielski
  Chyćko Anna

biologia

język angielski

  Cygan Urszula nauczyciel bibliotekarz
  Czerniak Joanna język polski
  Gancarz Izabela nauczyciel zajęć rewalidacyjnych
  Gosek Jolanta pedagog
  Groszek Ewa nauczyciel zajęć rewalidacyjnych
  Hanc Ewa edukacja wczesnoszkolna
  Hofman Beata edukacja wczesnoszkolna
  Jankowska-Derkacz Dorota

przyroda

biologia

wychowanie do życia
w rodzinie

  Jastrzębski Zbigniew informatyka
  Karman Maria wychowanie fizyczne
  Kasprzak Marzena

matematyka

informatyka

  Kisiel Katarzyna religia
  Kłudka Elżbieta edukacja wczesnoszkolna
  Kolanicka Katarzyna język angielski
  Kondracka Katarzyna

historia

edukacja dla bezpieczeństwa

  Korbus Agnieszka wychowawca świetlicy
  Korniłowicz-Soszyńska Olga psycholog
  Kosacka-Chlebuś Elżbieta wychowawca świetlicy 
Kowalska Anna wychowanie fizyczne
  Kozioł Ewa edukacja wczesnoszkolna
  Kozłowska Małgorzata wychowawca świetlicy
  Krasoń Dorota

geografia

przyroda

  Kraśnicka-Kierepka Magdalena logopeda
  Kuźma Dariusz wychowanie fizyczne
  Lewczyk Justyna edukacja wczesnoszkolna
  Lewicka Aneta edukacja wczesnoszkolna
  Lewińska Magdalena wychowawca świetlicy
  Lorek Monika język polski
  Łagożna Ewa matematyka
  Łapa Renata wychowanie fizyczne
  Łągiewka Małgorzata plastyka
  Malec-Kilianek Marta język hiszpański
  Małecka Marlena edukacja wczesnoszkolna
  Mańka Bożena edukacja wczesnoszkolna
  Matuszewska Barbara historia
  Miciuła Małgorzata wychowawca świetlicy
  Nawrocka Ewa edukacja wczesnoszkolna
  Nowak Sławomir religia
  ks. Nowicki Dawid religia
  Olejnik Katarzyna wychowawca świetlicy
  Pecio Ewelina nauczyciel zajęć rewalidacyjnych
  Pszeniczka Arkadiusz wychowanie fizyczne
  Radek Katarzyna doradztwo zawodowe
  Rubaj Beata religia
  Rudzińska Dorota

muzyka

wychowawca świetlicy

  Sarnowska Ewa

informatyka

technika

  Sawicki Dariusz wychowanie fizyczne
  Sidor Anna edukacja wczesnoszkolna
  Skoczeń Anna

język niemiecki

geografia

  Stachorzecka Monika język angielski
  Suszek Karolina język polski
  Szefler Artur

matematyka

informatyka

  Ślęp Teresa edukacja wczesnoszkolna
  Śniegocka Monika

fizyka

język angielski

  Tatarczak Małgorzata język angielski
  Walentowicz Elżbieta język polski
  Wasil Waldemar wychowanie fizyczne
  Widzińska Agnieszka

chemia

matematyka

Wiktorowicz Hubert język angielski
  Wilczopolska Agnieszka język polski
  Wincentowicz Agnieszka język angielski
  Wiśniewska Anna edukacja wczesnoszkolna
Wiśniewska Anna nauczyciel bibliotekarz
  Witkowska Agnieszka edukacja wczesnoszkolna
  Wójcik Danuta edukacja wczesnoszkolna
  Wójtowicz Ewelina

matematyka

informatyka

  Wółkiewicz Magdalena nauczyciel zajęć rewalidacyjnych
  Zagdańska Aldona wychowawca świetlicy
  Zbiciak Magdalena matematyka
  Żelazna Aneta język angielski
  Żydek Mirosława wychowawca świetlicy