Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Świdniku

 

Szkoła Podstawowa nr 7

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku

 

Czcionka

Powiększ czcionkę Pomniejsz czcionkę Pomniejsz czcionkę

Kontrast

Wersja kontrastowa

W szkole działa gabinet profilaktyczny - pielęgniarski, prowadzony przez pielęgniarkę dyplomowaną p. Martę Brodę.

Czynny codziennie od 7.30. do 15.05.

W ramach umowy z NFZ realizowane są następujące zadania:

  • udzielanie pierwszej pomocy w doraźnych przypadkach na terenie szkoły,
  • przeprowadzanie badań przesiewowych we wszystkich rocznikach i nadzór nad badaniami bilansowymi uczniów klas III,
  • przeprowadzanie fluoryzacji zębów we wszystkich klasach 6 razy w roku szkolnym (w miarę możliwości),
  • czynne poradnictwo polegające na kierowaniu do lekarzy specjalistów i zbieraniu informacji zwrotnych,
  • prowadzenie dokumentacji zdrowotnej uczniów,
  • kwalifikacja uczniów na gimnastykę korekcyjną,
  • kontrolne pomiary wzrostu i wagi uczniów z nadwagą lub niedowagą dwa razy w ciągu roku szkolnego,
  • pogadanki dla uczniów dotyczące higieny osobistej, profilaktyki.

Od 01.09.2020r.w gabinecie profilaktycznym obowiązują procedury wynikające z wytycznych Krajowego Konsultanta w Dziedzienie Pielęgniarstwa Pediatrycznego.

 

Gabinet stomatologiczny (firma New Investment spółka cywilna M. Czamara i I. Lipińska)

dentysta p. Izabela Gruszczyńska-Parada

Godziny przyjęć:

Czynny codziennie od 8.00. do 13.00.