Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Świdniku

 

Szkoła Podstawowa nr 7

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku

 

Czcionka

Powiększ czcionkę Pomniejsz czcionkę Pomniejsz czcionkę

Kontrast

Wersja kontrastowa

Pełny tekst Statutu SP 7 w Świdniku

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 z późniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 7 wrześnie 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2198)
Ustawa z dnia 26 stycznia 2018r. Karta nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1189)

Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
w szkołach publicznych
Dz. U. z 2015r. poz. 8436 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
Dz. U. z 2017r. poz. 649)