Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Świdniku

 

Szkoła Podstawowa nr 7

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku

 

Czcionka

Powiększ czcionkę Pomniejsz czcionkę Pomniejsz czcionkę

Kontrast

Wersja kontrastowa

Data Wydarzenie 
1 września 1995r. Oddanie do użytku pierwszego segmentu szkoły oraz rozpoczęcie roku szkolnego 1995/96. Naukę rozpoczęło 9 oddziałów: po trzy pierwsze, drugie i trzecie.
3 września 1995r. Uroczystość oficjalnego otwarcia szkoły z udziałem przedstawicieli wojewody, Lubelskiego Kuratorium Oświaty, sąsiednich gmin oraz władze miasta i kościoła.
1 września 1997r. Oddanie do użytku kolejnych dwóch segmentów: administracyjnego oraz dydaktycznego z 12 salami lekcyjnymi.
6 listopada 1997r. Wizyta 24-osobowej delegacji japońskich nauczycieli, dyrektorów i władz samorządowych z prowincji Fukushima.
27 marca 1998r. Wizyta 10-osobowej delegacji ze słowackiego Svidnika składająca się z dyrektorów szkół i ośrodków kultury oraz przedstawicieli władz oświatowych.
22 grudnia 1998r.

Odwiedziny Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ryszarda Karpińskiego, który jako Honorowy Gość uczestniczył w uroczystym spotkaniu opłatkowym.

listopad 1999r. Rozpoczęcie budowy hali sportowej.
14 grudnia 2000r. Uroczyste otwarcie hali sportowej, a tym samym zakończenie ostatniego etapu budowy szkoły.
03 września 2001r.  Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2001/2002. Wzięli w niej udział m.in.: parlamentarzyści, podsekretarz stanu w MEN – Lech Sprawka, przedstawiciele władz wojewódzkich, kuratoryjnych, urzędu marszałkowskiego, gminnych i powiatowych, lubelskich uczelni, związkowych oraz liczne grono pracowników świdnickiej oświaty, rodziców i uczniów.
4 października 2003r. Uroczystość nadania szkole imienia „Żołnierzy Armii Krajowej”.
10 października 2003r. Nadanie szkole tytułu „Szkoła z klasą” przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Gazetę Wyborczą i Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej.
od grudnia 2003r. Udział szkoły w kampanii społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom”.
01 września 2005r. Otwarcie w szkole oddziałów Montessori.
2005/2006r. Przystąpienie szkoły do akcji „Nauczyciel z klasą” i nadanie w/w tytułu.
 2008r. Przystąpienie szkoły do akcji „Uczeń z klasą” i nadanie w/w tytułu.
10 września 2010r. Uroczystość oddania do użytku obiektów sportowych- boisk.
2010-2012r. Współpraca szkoły ze szkołami w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Turcji, Bułgarii i Włoszech w ramach projektu współpracy zagranicznej „Comenius”.