Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Świdniku

 

Szkoła Podstawowa nr 7

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku

 

Czcionka

Powiększ czcionkę Pomniejsz czcionkę Pomniejsz czcionkę

Kontrast

Wersja kontrastowa

Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy Szkoły Podstawowej nr 7 w Świdniku należy złożyć w sekretariacie szkoły 

do 16 lipca 2021r.

 W treści Regulaminu znajdują się oświadczenia dla rodziców:

-samodzielne opuszczenie świetlicy,

- wyjście pod opieką osoby niepełnoletniej,

-lista osób upoważnionych do odbioru dziecka.

 

Regulamin świetlicy Szkoły Podstawowej nr 7 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku.