Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Świdniku

 

Szkoła Podstawowa nr 7

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku

 

Czcionka

Powiększ czcionkę Pomniejsz czcionkę Pomniejsz czcionkę

Kontrast

Wersja kontrastowa

Zasady przyjmowania dzieci do oddziałów Montessori

1. W pierwszej kolejności do oddziałów Montessori przyjmowane są dzieci 6-letnie, które wcześniej uczęszczały do przedszkolnych oddziałów Montessori.
2. W drugiej kolejności, w miarę wolnych miejsc, do oddziałów są przyjmowane dzieci, które nie uczęszczały do przedszkolnych oddziałów Montessori, ale ich starsze rodzeństwo uczy się lub uczyło się w takich oddziałach w szkole.
3. W trzeciej kolejności, w miarę wolnych miejsc, do oddziałów Montessori są przyjmowane dzieci, które nie uczęszczały do oddziałów Montessori w przedszkolu. W takiej sytuacji rodzice muszą przejść weryfikację przed przyjęciem dziecka do szkoły.

 

Zasady organizacji grupy Montessori

Dzieci w grupie są wymieszane wiekowo obejmując z reguły trzy roczniki. Zasada wmieszanej wiekowo grupy ma swoje uzasadnienie społeczne. Grupa taka przypomina grupę naturalną (bywa, że są w niej rodzeństwa). Fakt ten umożliwia również uczenie się młodszych dzieci od starszych, starsze zaś pomagają młodszym. Uczy to wzajemnego szacunku respektowania wzajemnych potrzeb. Jakie są inne walory takiej organizacji grupy?

1. Dzięki takiej organizacji oddziałów Montessori możliwa jest pełna indywidualizacja procesu nauczania.
W tradycyjnym oddziale zarówno ucznia, jak i nauczyciela ogranicza program nauczania, który jest przewidziany dla danego rocznika. W oddziale Montessori istnieje możliwość realizowania treści programowych wyższego rocznika lub roczników, w zależności od indywidualnych możliwości dziecka. Jedna z naszych uczennic już jako 6-latek realizowała z powodzeniem program dzieci 7-letnich, obecnie, jako 7-latek, realizuje program przewidziany dla 8-letnich dzieci.
2. Taki dobór dzieci do oddziału zwiększa motywację do uczenia się, zwłaszcza dzieci młodszych.
Dzieci, szczególnie młodsze, chcą dorównać swoim starszym kolegom. Często sięgają po pomoce, przewidziane dla dzieci starszych. I chociaż na początku nie radzą sobie z określonymi zadaniami, to jednak sięgają po tę samą pomoc ponownie, prosząc starszego kolegę lub nauczyciela o pomoc.
3. Taki dobór dzieci do oddziału działa jako czynnik stymulujący rozwój.
Dzięki zwiększonej motywacji do uczenia się, autentycznemu zaangażowaniu podczas wykonywania zadań, uczniowie rozwijają się szybciej. Zdarza się, że proszą nauczyciela o nowe, trudniejsze zadania. Pokonują przy tym własne słabości i ograniczenia.
4. Taki dobór dzieci do oddziału podnosi efektywność uczenia się.
Wychowankowie o pewnych faktach dowiadują się z książek lub od nauczyciela. Szczególną rolę odgrywają też specjalne pomoce, tzw. materiał rozwojowy, który pozwala dziecku na samodzielne odkrywanie praw i zależności, pozwalając jednocześnie samodzielnie dokonać kontroli poprawności wykonanych zadań. Wiadomo, że znacznie dłużej pamięta się informacje zdobyte samodzielnie, drogą poszukiwań. Taka praca dostarcza rozwija umiejętność samodzielnego myślenia i wypowiadania się.
5. Taki dobór dzieci do oddziału sprzyja szybszemu uspołecznianiu dzieci.
Widać to we wzajemnej współpracy i pomocy, jakiej udzielają sobie dzieci w wymieszanych wiekowo grupach. Uczą się cierpliwości, zrozumienia, tolerancji, szacunku dla innych i samego siebie.