Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Świdniku

 

Szkoła Podstawowa nr 7

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku

 

Czcionka

Powiększ czcionkę Pomniejsz czcionkę Pomniejsz czcionkę

Kontrast

Wersja kontrastowa

1 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2021 r.
2 Zebrania wychowawców z rodzicami

7 września 2021 r. – klasy I i Montessori,
8 września 2021 r. – klasy IV
13 września 2021 r. – klasy II i III
13 września 2021 r. – klasy V i VI
15 września 2021 r. – klasy VII i VIII

3 Dni otwarte szkoły

16 listopada 2021 r. – klasy I - III
17 listopada 2021 r. – klasy IV - VI
18 listopada 2021 r. – klasy VII - VIII

4 Próbny egzamin ósmoklasisty listopad 2021 r. oraz marzec 2022 r.
5 Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2021 r.

6 Ferie zimowe

14 – 25 lutego 2022 r.

7 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
Rada Pedagogiczna plenarna

20 stycznia 2022 r.
25 stycznia 2022 r.

8 Zebrania wychowawców z rodzicami

31 stycznia 2022 r. – klasy I i II oraz Montessori
1 lutego 2022 r. – klasy III i IV
2 lutego 2022 r. – klasy V i VI
3 listopada 2022 r. – klasy VII i VII

9 Zakończenie I semestru 28 stycznia 2022 r.
10 Wiosenna przerwa świąteczna

14 – 19 kwietnia 2022 r

11 Dzień otwartej szkoły
(w formie on-line, ewentualnie stacjonarnie)

26 kwietnia 2022 r. – klasy I - III
27 kwietnia 2022 r. – klasy IV - VI
28 kwietnia 2022 r. – klasy VII - VII

12 Egzamin ósmoklasisty

Termin główny:
24 maja 2022 r. – język polski
25 maja 2022 r. – matematyka
26 maja 2022 r. – język obcy nowożytny
Termin dodatkowy:
13 czerwca 2022 r. – język polski
14 czerwca 2022 r. – matematyka
15 czerwca 2022 r. – język obcy nowożytny

13 Zebrania z rodzicami

9 czerwca 2022 r. – klasy I – III
13 czerwca 2022 r. – klasy IV – VI
14 czerwca 2022 r. – klasy VII - VII

14 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
Rada Pedagogiczna plenarna
15 czerwca 2022 r.
21 czerwca 2022 r.
15 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 24 czerwca 2022 r.
16 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

12 listopada 2021 r.
7 stycznia 2022 r.
2 maja 2022 r.
24, 25, 26 maja 2022 r.
17 czerwca 2022 r.