Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Świdniku

 

Szkoła Podstawowa nr 7

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku

 

Czcionka

Powiększ czcionkę Pomniejsz czcionkę Pomniejsz czcionkę

Kontrast

Wersja kontrastowa

Głównym celem projektu realizowanego przez naszą szkołę jest podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej w nauczaniu dwujęzycznym metodą CLIL, wykorzystania narzędzi informatycznych w procesie nauczania, jak również zwiększenie kompetencji językowej pracowników, w tym również kadry niepedagogicznej

(księgowość). Wszyscy uczestnicy projektu wezmą udział w szkoleniach w  Wielkiej Brytanii i na Malcie, aby po powrocie podjąć szereg działań mających na celu upowszechnianie rezultatów kursów poprzez rozpoczęcie współpracy szkół, prowadzenie warsztatów na terenie szkoły dla uczniów, przygotowanie lekcji otwartych dla innych członków kadry pedagogicznej oraz propagowanie idei mobilności kadry.

 

Uczestnikami projektu jest 10 osób i są to nauczyciele uczący w oddziałach dwujęzycznych przedmiotów z elementami j. angielskiego, jak również - nauczyciele, którzy w przyszłości będą uczyć przedmiotów dwujęzycznie oraz kadra niepedagogiczna - księgowa, której znajomość języka angielskiego ułatwi zarządzanie finansami przyszłych projektów.