Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Świdniku

 

Szkoła Podstawowa nr 7

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku

 

Czcionka

Powiększ czcionkę Pomniejsz czcionkę Pomniejsz czcionkę

Kontrast

Wersja kontrastowa

Istotnym elementem terapii logopedycznej dziecka w wieku wczesnoszkolnym jest zeszyt. Duży, w linie, kratkę, gładki; to nie ma znaczenia. Ważne, aby zarówno dziecko, jak i rodzice chętnie z niego korzystali. Zeszyt logopedyczny powinien być nie tylko przyjacielem dziecka, które uczęszcza na terapię, ale także pośrednikiem między rodzicem a logopedą.

Aby wzmocnić współpracę rodzic-logopeda i pomóc dzieciom w osiągnięciu celów logopedycznych, nasza szkoła organizuje konkurs dla uczniów klas I-III, które w roku szkolnym 2020-2021 będą uczęszczały na terapię logopedyczną. Zadaniem uczestników konkursu jest systematyczna praca nad problematycznymi głoskami z wykorzystaniem zeszytu logopedycznego.

Konkurs logopedyczny

 Regulamin Konkursu Logopedycznego

 

Tytuł konkursu: „Zabawy i ćwiczenia z głoskami w moim zeszycie”.

Cele konkursu:

□ motywowanie dziecka do systematycznej pracy

□ możliwość bieżącego śledzenia efektów terapii logopedycznej

□ nawiązanie kontaktu z rodzicem oraz włączenie go w proces terapii

□ upowszechnianie wiedzy logopedycznej i troska o poprawność językową,

□ możliwość powracania do wcześniejszych treści w celu powtórzenia, sprawdzenia

□ pobudzanie wyobraźni, aktywności twórczej dzieci w dziedzinie sztuki plastycznej,

□ uczenie zasad zdrowej rywalizacji;

 

Uczestnicy konkursu: Uczniowie klas I-III zakwalifikowanych na terapię logopedyczną w roku szkolnym 2020-2021

 

Termin zakończenia konkursu:26.03.2021

 

Kryteria oceny: Pod uwagę będą brane następujące elementy: systematyczność w pracy, , pomysłowość, zaangażowanie, regularne przynoszenie zeszytu

w dniach pracy logopedy w szkole  zadania domowe zalecone przez logopedę

i ich realizacja, zaangażowanie w ćwiczenia, systematyczność i obecność na zajęciach.

                                                                          

                                                               Logopeda Magdalena Kraśnicka-Kierepka