Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Świdniku

 

Szkoła Podstawowa nr 7

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku

 

Czcionka

Powiększ czcionkę Pomniejsz czcionkę Pomniejsz czcionkę

Kontrast

Wersja kontrastowa

Zapraszamy uczniów klas VIII na konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych: języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19, w szkole obowiązują specjalne zasady korzystania z konsultacji. Oto one:

 

Konsultacje dla klas 8

  1. Z zajęć w formie konsultacji mogą korzystać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych. Niedopuszczalne jest przyjście ucznia do szkoły, jeżeli w jego najbliższym środowisku przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji domowej.
  2. Szkoła ma prawo odmówić przyjęcia na konsultacje ucznia, u którego stwierdzi się objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną: katar, kaszel, duszności, biegunka, temperatura powyżej 37°C.
  3. Uczeń przychodzący do szkoły powinien być w maseczce.
  4. Konsultacje mają charakter indywidualny lub grupowy (do 5 uczniów).
  5. Konsultacje trwają 45 minut.
  6. Uczeń zainteresowany udziałem w konsultacjach powinien zgłosić chęć udziału w nich nauczycielowi przedmiotu najpóźniej do godziny 15.00 dnia poprzedzającego spotkanie.
  7. W sytuacji, gdy uczeń nie może wziąć udziału we wcześniej ustalonych konsultacjach, powinien zgłosić to nauczycielowi najpóźniej 1 godzinę przed rozpoczęciem zajęć.
  8. Uczniowie do szkoły przynoszą własne podręczniki, zeszyty i przybory. Nie ma możliwości pożyczania ich od innych uczniów.
  9. Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce, a następnie jak najkrótszą trasą przejść do sali, w której odbywać się będą konsultacje. Zabronione jest samowolne przemieszczanie się w szkole.
  10. Harmonogram konsultacji: