Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Świdniku

 

Szkoła Podstawowa nr 7

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku

 

Czcionka

Powiększ czcionkę Pomniejsz czcionkę Pomniejsz czcionkę

Kontrast

Wersja kontrastowa

Drogie dzieci zapraszamyWas do udziłu w Wojewódzkim Konkursie plastycznym o tematyce świątecznej: "Najpiękniejsza bombka choinkowa" III Edycja.

Link do konkursu:

https://urszulanki.lublin.eu/wp-content/uploads/2020/10/Regulamin-konkursu-bombka-SPSU2020-21.pdf

Konkurs dotyczy uczniów klas 1 - 8. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę. Format pracy: bombka styropianowa (lub z innego materiału) dowolnej wielkości i kształtu, przestrzenna.

              Każda praca musi posiadać metryczkę: Imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa szkoły nr telefonu i email.

 

Do każdej pracy musi byc dołączona zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na uczestnictwo w konkursie wraz z klauzulą informacyjna (załącznik nr 1).

Prace należy złożyć do dnia 25 listopada 2020r. do szkoły  Podstawowej Nr 7 w Świdniku lub wysłać pocztą bezpośrednio do Organizatora :

Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej

20-004 Lublin ul. Narutowicza 8

z dopiskiem  'konkurs - bombka"

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 9 grudnia 2020r.