Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Świdniku

 

Szkoła Podstawowa nr 7

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku

 

Czcionka

Powiększ czcionkę Pomniejsz czcionkę Pomniejsz czcionkę

Kontrast

Wersja kontrastowa

Ogłoszenie o konkursie ofert

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr7 w Świdniku, ul. Armii Krajowej 3 zaprasza do udziału w konkursie i do składania ofert na:

    „Prowadzenie sklepiku szkolnego w Szkole Podstawowej nr7 w Świdniku”.

Oferty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr7 w Świdniku, ul. Aleja Armii Krajowej 3 do dnia 25.06.2019r. do godz.13.00 .

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.06.2019r. o godz. 13.00 w sekretariacie szkoły.

Szczegółowe wymagania dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie, który można  uzyskać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr7 w Świdniku, ul. Aleja Armii Krajowej 3.

 / tel. 81 710-25-30/  lub pobrać tutaj.