Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Świdniku

 

Szkoła Podstawowa nr 7

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku

 

Czcionka

Powiększ czcionkę Pomniejsz czcionkę Pomniejsz czcionkę

Kontrast

Wersja kontrastowa

                                                                                                                              Świdnik, dnia  29.07.2019 r.

 

                                                 Ogłoszenie o wyborze oferty

 

1. Zamawiający: Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr7 w Świdniku, ul. Armii Krajowej 3

      2. Konkurs ofert na:

                     „Prowadzenie sklepiku  szkolnego w Szkole Podstawowej nr7 w Świdniku”.

 

      3. Ogłoszenie o konkursie zamieszczono na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy

    ogłoszeń w szkole w dniu 30.05.2019 r.

4. Liczba otrzymanych ofert   -    2  /dwie /

5. Wybrano ofertę nr2 –  Kamil Ufniarz, ul. Skołuby5/57, 20-837 Lublin.

6. Cena wybranej oferty:

     - czynsz za najem sklepiku - 2480,00 zł/ miesiąc brutto.