Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Świdniku

 

Szkoła Podstawowa nr 7

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku

 

Czcionka

Powiększ czcionkę Pomniejsz czcionkę Pomniejsz czcionkę

Kontrast

Wersja kontrastowa

Zgodnie z art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248) kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli w szkole pozostaną jeszcze wolne miejsca, po przyjęciu dzieci z obwodu.

Informujemy, że po przeprowadzeniu zapisów dzieci z obwodu do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/22, zostały zajęte miejsca w oddziałach tradycyjnych. W związku z tym ogłaszamy  rekrutację do klasy pierwszej wyłącznie do oddziałów Montessori. Rekrutacja jest prowadzona w okresie 1 - 12 marca 2021 r.

Dokumenty związane z rekrutacją można pobrać w sekretariacie szkoły, który jest czynny w dni robocze w godz. 7.30 – 15.00 (w poniedziałki do godz. 16.00) oraz tutaj: oświadczenie, wniosek. Dokumenty należy drukować dwustronnie.