Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Świdniku

 

Szkoła Podstawowa nr 7

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku

 

Czcionka

Powiększ czcionkę Pomniejsz czcionkę Pomniejsz czcionkę

Kontrast

Wersja kontrastowa

W dniu 1 marca rozpoczyna się rekrutacja obecnych uczniów klas szóstych do oddziału dwujęzycznego z językiem angielskim klasy siódmej na rok szkolny 2021/ 2022.

Wnioski przyjmujemy w dniach 1- 12 marca 2021. Warunkiem uczestniczenia w postępowaniu rekrutacyjny jest złożenie wniosku oraz przystąpienie do testu predyspozycji językowych który odbędzie się w pierwszej połowie maja 2021.

Potrzebne dokumenty do pobrania w Sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej.

- wniosek do pobrania tutaj,

- regulamin Rekrutacji do klasy siódmej dwujęzycznej do pobrania tutaj,

- zakres wymagań językowych do sprawdzianu predyspozycji językowych do pobrania tutaj,

- potwierdzenie woli przyjęcia kandydata do oddziału dwujęzycznego w klasie VII w postaci pisemnego oświadczenia do pobrania tutaj.