Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Świdniku

 

Szkoła Podstawowa nr 7

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku

 

Czcionka

Powiększ czcionkę Pomniejsz czcionkę Pomniejsz czcionkę

Kontrast

Wersja kontrastowa

Drodzy Uczniowie i Rodzice / Opiekunowie, Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki uczniowie klas I–III szkół podstawowych oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży do 14 marca br. będą nadal uczyć się zdalnie.
Na terenie naszej szkoły odbywać się będą konsultacje dla uczniów klas 8 zgodnie z obowiązującymi zasadami i zaproponowanym harmonogramem.